Hvem er vi?

Susanne Freltofte cand. psyk.

Susanne kan på godt forståeligt dansk fortælle om hjernen på en måde, som alle forstår.

Susanne er skarp til at omsætte journalnotater og dine iagttagelser til neuropsykologiske overvejelser om, hvor i hjernen der er ”skæv” funktion, og hvordan der så kan arbejdes neuropædagogisk med personens styrkesider.

Susanne har stor erfaring og mange års viden at bygge på – så du altid vil få noget ud af kurset eller supervisionen.

Susanne har i over 25 år været medarbejder i neuropsykologihuset Bakkedal, og der været neuropsykologisk supervisor- og konsulent for psykologer i efteruddannelse, behandlingshjem, skoleforvaltninger, P.P.R.-kontorer, socialforvaltninger, børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, plejehjemsforeninger, dag- og døgntilbud for utilpassede børn og unge, dag- og døgntilbud for børn, unge og voksne med udviklingshæmning og institutioner for voksne med svære erhvervede hjerneskader. 

Susanne har undervist mange forskellige personalegrupper på kurser arrangeret af Københavns Universitet, Undervisningsministeriet, Danmarks Pædagogiske Universitet, diverse Specialskoler, P.P.R.- kontorer, efteruddannelsessteder for pædagogisk personale, Bo institutioner for psykisk udviklingshæmmede, værkstedsfunktioner for psykisk udviklingshæmmede, specialbørnehaver, behandlingssteder for svært anbringelige unge, Kriminalforsorgen, tilbud for borgere med demens og diverse patientforeninger.
Været gæsteforelæser både i Norge og Sverige. 
To af Susannes bøger er oversat til svensk og udkommet på forlaget: Natur og Kultur.
Susanne har skrevet en række artikler, der er udgivet i diverse fagblade og har dertil været citeret i aviser og blade.
Susanne har i løbet af sin studietid ved Københavns Universitet skrevet 4 store opgaver om neuropsykologi. Hun har efter sin embedseksamen i 1980 været i klinisk efteruddannelse ved diverse afdelinger på Rigshospitalet. 
Susanne er autoriseret af Socialministeriet, godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialistuddannet og supervisor i børne- neuropsykologi. 

Susanne har været ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivninger 1980 - 1989. 
Fra 1987 deltidsbeskæftiget i socialforvaltninger samtidig med at neuropsykologihuset Bakkedal startes op.
Fuldtids i privat praksis fra 1991.

Bøger:    

Susanne Freltofte & Viggo Petersen:
    Hjerner på begynderstadiet - Borgens forlag.
    Først føler vi – siden tænker vi – Forlaget: Bakkedal.     

Susanne Freltofte:
    Udviklingsmuligheder for børn med hjerneskader - Borgens forlag. 
    Hvor slipper DAMP´en ud?  - Borgens forlag.
    Kvalitativ NEPSY manual - Dansk Psykologisk Forlag. 
    Udviklingsalder hos voksne udviklingshæmmede - Forlaget: Bakkedal.
    Svag funktion i højre hjernehalvdel – Forlaget: Bakkedal. 

Viggo Petersen - Specialkonsulent i neuropsykologi

Viggo har i over 25 år været medarbejder i neuropsykologihuset Bakkedal, han har undervist og superviseret mange forskellige personalegrupper på kurser arrangeret af Københavns Universitet, Undervisningsministeriet, Danmarks Pædagogiske Universitet, diverse Specialskoler, Bo institutioner for psykisk udviklingshæmmede, værkstedsfunktioner for psykisk udviklingshæmmede, specialbørnehaver, behandlingssteder for svært anbringelige unge, Kriminalforsorgen og institutioner for voksne med svære erhvervede hjerneskader.

Viggo har fra 1970 til 1987 arbejdet på Epilepsihospitalet Kolonien Filadelfia i Dianalund, hvor han udviklede en særlig undersøgelsesmetode: Hjernefunktionsundersøgelser, hvor han kombinerede resultatet af EEG optagelser med kognitive opgaver, der blev stillet på en computer. Resultaterne blev lagret elektronisk og bearbejdet på forskellig vis, så man blandt andet kunne se, om små korte absencer påvirkede personens intellektuelle færdigheder. Viggo har fortalt om denne særlige undersøgelsesmetode ved kongresser i Sverige, Norge, Finland, Schweiz, Frankrig, England, Holland, Tyskland og USA. 
Viggo har oversat, bearbejdet og været medforfatter til den eneste bog på dansk om EEG: ElektroEncefaloGrafi (hjernebølger).

Bøger:    

Susanne Freltofte & Viggo Petersen:
    Hjerner på begynderstadiet - Borgens forlag.
    Først føler vi – siden tænker vi – Forlaget: Bakkedal.     

Viggo Petersen medforfatter og oversætter: 
Binnie, Rowan, Gutter og Petersen: Elektro-Encefalo-Grafi – en Håndbog - Borgens forlag