Hvor slipper DAMP´en ud?

Susanne Freltofte:
Hvor slipper DAMP`en ud?

DAMP-børn – ja i dag kalder vi det ADHD -  har problemer med opmærksomhed, koncentration, motorik, opfattelse og sansning. Det er af vital betydning for det enkelte barns udvikling, at det bliver mødt med forståelse for dets særlige situation og med viden om, hvordan det bedst kan hjælpes i hverdagen.

I HVOR SLIPPER DAMP'EN UD? giver Susanne Freltofte en detaljeret indføring i seks forskellige typer af DAMP/ADHD, der alle har deres udspring i neuropsykologiske fejlfunktioner. Dertil er der mange neuropædagogiske overvejelser. Bogen henvender sig til både forældre, pædagoger, lærere, psykologer og andre, som beskæftiger sig med DAMP-børn.

Bogen er udsolgt og genoptrykkes ikke - den kan lånes på biblioteket – eller måske købes i et antikvariat – hvis du er svagsynet eller har læseproblemer kan den fås som E-bog hos Nota Bibliotek.