Kurser om Neuropsykologi og Neuropædagogik

med Susanne Freltofte

Få et tilbud om et kursus, der passer til det, du og din gruppe efterspørger lige nu
Send en mail til bakkedal@bakkedal.dk med jeres kursusønsker eller ring til 59 51 20 30

Her er nogle kursusemner:

Du må vide noget om hjernens funktion, hvis du skal kunne forstå og støtte børn, unge eller voksne, der har en særlig hjernefunktion, og som samtidig har brug for din hjælp.

På vores kurser får du et hurtigt indblik i hjernens funktion, ud fra nogle modeller, der er til at forstå, selv om du ikke har læst meget om hjerner. 

Alle mennesker har krav på et liv, hvor de føler de trives og fungerer. Det gør man, hvis de ydre krav passer til hjernens aktuelle funktionsmuligheder.

Det er vigtigt, at du får en fornemmelse for den enkeltes styrkeområder og svage sider, så du kan udfordre styrken og kompensere for svaghederne.

Børn, unge og voksne med udviklingshæmning udvikler sig langsomt og stopper på et funktionsniveau, der svarer til et mindre eller større barn. Mød personen på en sådan måde, at du accepterer og udfordrer i forhold til funktionsniveauet. Regn med, at når man har haft et funktionsniveau på 3 år i 30 år, så kan man mange ting på dette niveau, som får dig til at tænke, så må han da også kunne……

Når almindelige børn udvikles, så tager man gradvist nye dele af hjernen i brug, der kan noget, der er mere avanceret, derfor må de pædagogiske udfordringer i en vuggestue – i en børnehave – i indskolingen tage højde for, hvad børnehjerner kan på det udviklingstrin.

Drenges og pigers hjerner fungerer lidt forskelligt, tager vi højde for det i hverdagen??

Alle hjerner er et produkt af både arv og miljø i bredeste forstand, derfor reagerer mennesker meget forskelligt.

I de første leveår hviler barnets udvikling på følelser og behov, som barnet lærer at forvalte, ved at spejle sig i omgivelserne. Den grundkultur barnet opbygger, danner fundamentet for meget af barnets udvikling og funktion resten af livet.

Alle taler om ADHD, men hvad sker der i hjernen, når man har svært ved at holde fokus og sidde stille. Har alle med ADHD de samme hjernemæssige vanskeligheder??

Noget fungerer anderledes i en hjerne, hvis man har autisme. Hvad giver mening for et menneske med en sådan hjerne???

Vores hjerner hviler på arternes udvikling gennem årtusinder, derfor rummer vi både primitive krybdyrinstinkter – basale pattedyrsfærdigheder og intellektuelle muligheder, som spiller sammen. Det er ikke altid at forstanden kommer til at styre - det kan du høre mere om på kurset.

Hvis man få en erhvervet hjerneskade, så bliver dele af hjernens funktion reduceret eller sat ud af drift – hvordan møder man dette menneske og får øje på mulighederne, samtidig med at ydre struktur eller din hjælp kompenserer for vanskelighederne.

Vores hjerner ommøbleres gennem hele livet, når vi tager nye oplevelser og ny læring til os. Et stykke henne i livet bliver det sværere, fordi aldring og måske demens reducerer hjernens funktion generelt eller specifikt, det har I måske brug for at høre mere om!

Vi har mange flere ideer og overvejelser, men nu vil vi gerne høre om dine ønsker og behov.