Lidt af hvert...

ADHD – modedille eller realitet!!!

Der har altid været urolige og ukoncentrerede børn, men der bliver nok flere af dem, jo mere kaotisk den verden er, som barnet skal fungere i.

Alle fagpersoner kan formentligt blive enige om, at børn med ADHD  - eller andre former for udviklingsvanskeligheder - har brug for mere struktur, færre valg og mere guidning - end almindelige børn - for at fungere så godt som muligt. 

Hurtigt om nerveceller

Nyfødte nerveceller

Dannelsen af nerveceller sker primært i fostertilværelsen. Efterfølgende sker der en sparsom nydannelse af nerveceller, men endnu mangler der tydelige beviser på, at denne nydannelse kan reparere skadet nervevæv i en sådan grad, at der opstår reelt nye indlæringsmuligheder hos en konkret person. 

Reflekser – gammelt arvegods

Barnets liv starter, når sædcellen trænger ind i ægcellen.

Barnet udvikling hviler på de gener, som der findes i ægcellen og sædcellen, så barnet arver noget genmateriale fra far og noget fra mor, men sådan så hvert nyt barn får en ny variation af genmateriale i undfangelsesgave. Kun hvis man får enæggede tvillinger, vil genmaterialet være næsten det samme hos to børn i en søskendeflok.

Er forsøg på erhvervsplacering af de mest udsatte og svage grupper af mennesker, som at bede en blind om at styre trafikken?

Vi har et samfund, hvor det er vigtigt at opkvalificere alle, så de kan klare et job – men er det realistisk, at mennesker med en kombination af vanskeligheder, som: psykisk sygdom, misbrug, svære opvækstbetingelser og måske svag begavelse skal møde op på en jobformidling og være i stand til at indgå bindende langsigtede aftaler om uddannelse og/eller jobsøgning???