Svag funktion i højre hjernehalvdel

Susanne Freltofte:
Svag funktion i højre hjernehalvdel

NLD: Nonverbal learning Disabilities
Denne bog handler om neuropædagogik i forhold til mennesker med vanskeligheder i højre hjernehalvdel. 
Personer med sådanne medfødte eller erhvervede skader mangler ofte overblik, og kan have svært ved at leve op til de former for samvær som andre tager for givet. De kræver en opmærksom og kompetent hjælp for at kunne fungere i dagligdagen. 
Denne bog giver anvisninger til hvordan personale og pårørende kan håndtere mange af de situationer der opstår, når man har med en person at gøre der har problemer i højre hjernehalvdel. 
Bogen tager udgangspunkt i en lang række dagligdags eksempler og giver praktisk vejledning i hvordan man kan håndtere situationerne, så personen kan fungere så godt som muligt. 
Bogen giver en god beskrivelse af verden som den opleves af personen med vanskeligheder i højre hjernehalvdel. 
Bogen er velegnet som opslagsværk for personale og pårørende, som ønsker at forstå og hjælpe. 

Bogen er udsolgt og genoptrykkes ikke - den kan lånes på biblioteket – eller måske købes i et antikvariat – hvis du er svagsynet eller har læseproblemer kan den fås som E-bog hos Nota Bibliotek