Udviklingsalder hos voksne udviklingshæmmede

Susanne Freltofte:
Udviklingsalder hos voksne udviklingshæmmede

Hvordan sikrer vi størst mulig livskvalitet for voksne udviklingshæmmede borgere?
Det er en afgørende forudsætning, at de udfordringer vi stiller til den udviklingshæmmede borger, svarer nogenlunde til det, vedkommende kan klare. Hvis udfordringerne er for store, reagerer borgeren ofte med frustration og aggression, og volden er lige om hjørnet. 
Er udfordringerne for små, giver det også forringet livskvalitet. 
Denne bog giver mulighed for at foretage en realistisk og differentieret vurdering af udviklingsalderen hos mange voksne udviklingshæmmede borgere. Den er et værktøj til det personale, der har brug for en mere præcis udviklingsprofil, for eksempel i forbindelse med udarbejdelse af pædagogiske planer for udviklingshæmmede borgere. 
Materialet gør dig i stand til at vurdere udviklingsalder i området 0-6 år og er en god tilgang til at vurdere udviklingsalderen hos gruppen af svært udviklingshæmmede borgere, der har brug for personaledækning døgnet rundt eller i de vågne timer. 

Bogen er udsolgt og genoptrykkes ikke - den kan lånes på biblioteket – eller måske købes i et antikvariat – hvis du er svagsynet eller har læseproblemer kan den fås som E-bog hos Nota Bibliotek