Udviklingsmuligheder for børn med hjerneskader

Susanne Freltofte:
Udviklingsmuligheder for børn med hjerneskader

Neuropsykologien undersøger sammenhængen mellem psykiske processer og hjerneskader og forklarer, hvordan hjerneskader påvirker børns udvikling og relationer til omgivelserne.

Neuropædagogikken peger på barnets stærke sider, når forskellige dele af nervesystemet er beskadiget.

Denne bog kombinerer neuropsykologien og neuropædagogikken og giver praktiske anvisninger på, hvordan forældre og behandlere kan stimulere børnene, så de får lettere ved at klare sig.

Bogens mange konkrete pædagogiske forslag hviler på forfatterens mangeårige arbejde som klinisk psykolog.

De pædagogiske ideer er specielt rettet mod børn i folkeskolens mindre klasser.

Bogen er udsolgt og genoptrykkes ikke - den kan lånes på biblioteket – eller måske købes i et antikvariat – hvis du er svagsynet eller har læseproblemer kan den fås som E-bog hos Nota Bibliotek