Priser:

Når du bestiller et kursus eller en supervision, så kan du aflyse aftalen uden beregning indtil 2 måneder før den reserverede dato og tid.

Hvis corona situationen ændrer sig, så aftalen ikke kan gennemføres, så kan aftalen aflyses.

Undervisning eller supervision i op til 6 timer med Susanne på din arbejdsplads:

Pris for op til 25 deltagere er 15.300 kr. + moms pr. dag.

For de efterfølgende deltagere betales 500 kr. + moms pr. deltager pr. dag.

Ved aftaler der kun handler om supervision, skal der ikke tillægges moms.

Dertil betales for kilometergodtgørelse med p.t. 3,52 kr. pr. km. fra Bakkedals adresse i Kalundborg til kursusstedet og retur, samt evt. færgeoverfart/broafgift.

Der skal ikke betales for transporttid.

Hvis transporttiden overstiger en time hver vej, skal der betales for en hotelovernatning.

Ekstra udgift ved supervisioner:

For gennemlæsning af materiale om en konkret person og gennemsyn af eventuelle videooptagelser betales mellem 3.200 og 4.000 kr. ud over den tidligere anførte kursuspris.

Hvis man ønsker skriftligt referat af den givne supervision koster det yderligere mellem 3.200 og 4.000 kr.pr. sag.

Når det er aftalt, hvordan du vil bruge den neuropsykologiske og neuropædagogiske viden, fremsendes et skriftligt tilbud, der indeholder en beskrivelse af kursus/supervisionsaftalen, samt en præcisering af prisen på aftalen, som den økonomisk ansvarlige hos dig skal attestere.