Priser:

Når du bestiller et kursus eller en supervision, så kan du aflyse aftalen uden beregning indtil 2 måneder før den reserverede dato og tid

Undervisning eller supervision i op til 6 timer med Susanne eller Viggo på din arbejdsplads:

Pris for op til 30 deltagere er 14.100 kr. + moms pr. dag.

For de efterfølgende deltagere betales 300 kr. + moms pr. deltager pr. dag.

Ved aftaler der kun handler om supervision, skal der ikke tillægges moms.

Dertil kilometergodtgørelse med p.t. 3,54 kr. pr. km. fra Bakkedals adresse i Kalundborg til kursusstedet og retur, samt evt. færgeoverfart/broafgift.

Der skal ikke betales for transporttid.

Hvis transporttiden overstiger en time hver vej, skal der betales for en hotelovernatning.

Ekstra udgift ved supervisioner:

For gennemlæsning af materiale om en konkret person og gennemsyn af eventuelle videooptagelser betales mellem 1.300 og 4.500 kr. ud over den tidligere anførte kursuspris. Prisen afhænger af, hvor lang tid forberedelsen varer. 3-4 A4 ark 1.300 kr. – meget tykke sager 4.500 kr.

Hvis man ønsker skriftligt referat af den givne supervision koster det yderligere 2.600 kr. pr. sag.

Hvis du har andre ideer til, hvordan du vil bruge den neuropsykologiske og neuropædagogiske viden, så aftaler vi skriftligt ved indgåelsen af hver aftales, hvordan betingelser og pris er.