Neuropsykologisk og neuropædagogisk supervision

med Susanne Freltofte

Supervisionens formål er at sætte eksisterende oplysninger om et barn eller en voksen ind i en neuropsykologisk forklaringsramme, så man får bedre overblik over personens stærke og svage sider, samt ideer til, hvordan man kan trække på personens stærke sider i det videre arbejde, så man undgår at stille krav, som vedkommende ikke kan leve op til. 

Supervision er en brugbar mulighed i forhold til:

  • Udviklingshæmmede eller svært hjerneskadede børn og voksne. 
  • Børn og voksne, hvor der foreligger mange test og beskrivelser, som man nu ønsker sat ind i neuropsykologisk forklaringsramme.

Henviseren skal sørge for: 

  • At lave en grundig beskrivelse af de aktuelle vanskeligheder, man ønsker supervision om. 
  • At indsamle fyldige oplysninger om personens adfærd og funktion ved at fremsende eksisterende journalmaterialer, der beskriver dette samt ved at udfylde checkliste/ iagttagelsesskema, som fremsendes fra Bakkedal. 
  • At optage og fremsende 5-10 minutters video af personen i typiske hverdagssituationer. 
  • At invitere relevante personer med til supervisionen, så medarbejdere, forældre og andre relevante personer, kan give supplerende oplysninger samt stille uddybende spørgsmål til forklaringerne, så de pædagogiske råd kan bruges i hverdagen. 

Afhængigt af supervisionens kompleksitet, vil der være brug for undervisning i 3 til 6 timer

Send en mail til bakkedal@bakkedal.dk eller ring til: 24 27 88 22, hvis du vil høre mere om vores kurser eller lave en aftale.